Upload Hình Ảnh

Vui lòng chọn hình ảnh có một trong các định dạng: png, jpg, jpeg. Kích thước hình ảnh tối đa là 1MB

Bạn có thể nén file ảnh tại compressnow.com nếu ảnh dung lượng quá lớn.
Hướng dẫn nén ảnh: (Tại đây)